SZR "DILBER" - molersko farbarska radnja
    26340 Bela Crkva, Jovana Cvijića 45

 
    Vl. Goran Dilber
 
    Tel:     013 854 272
    Mob:   064 337 24 11
 
    E-mail: gorandilber@gmail.com
    Web: www.dilber.backabanat.com
  
 
    Vrši usluge:
 
    - molovanje unutrašnjih prostorija            - molovanje fasada i dvorišta
    - izrada španskog zida                                - izrada špric maltera
    - gletovanje zidova                                     - postavljanje termo izolacije (stiropor)